Welkom

Welkom op de website van Stichting Het Grootburgerweeshuis Kampen.

Stichting Het Grootburgerweeshuis Kampen is een plaatselijke instelling die zich richt op de bevordering van maatschappelijke en sportieve mogelijkheden voor jeugdigen in de gemeente Kampen.
De stichting subsidieert verenigingen en instellingen die gevestigd zijn in de gemeente Kampen. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het van belang dat de  leden van die vereniging contributies betalen voor het lidmaatschap. De stichting richt zich in haar subsidiebeleid op jongeren tot 18 jaar.

De stichting kent geen winstoogmerk en heeft een louter ideële functie. Haar inkomsten genereert zij uit de opbrengsten van het belegde kapitaal, pacht-, jacht- en huuropbrengsten en andere baten.

Deze baten bestaan uit ontvangen legaten en schenkingen van particulieren.

Jaarlijks kent Stichting Het Grootburgerweeshuis zo’n € 150.000 toe aan verenigingen voor uiteen lopende doelen. De toekenning van financiële middelen geschiedt aan de hand van een schriftelijke aanvraag en wordt beoordeeld door het bestuur van de stichting. Het is aan het bestuur om te bepalen of een aanvraag wordt toegekend of niet. De beslissing op een aanvraag behoeft geen nadere motivatie.

Met de toekenning van financiële middelen wil de Stichting Het Grootburgerweeshuis sport, spel, cultuur en verdere ontwikkeling van en voor jeugdzorg in algemene zin stimuleren.